اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره ی نظام پزشکی
1   بهزاد آزمین متخصص بیهوشی قلب 19447
2   میترا آذرسا 65592
3   رسول آذرفرین فلوشیپ بیهوشی قلب 61746
4   امید آقاداودی متخصص بیهوشی قلب 58033
5   مجمد رضا آموزگارزواره فلوشیپ بیهوشی قلب 46735
6   مسعود ابراهیمی متخصص بیهوشی قلب 27745
7   هدایت اخلاق فلوشیپ بیهوشی قلب 31402
8   صدیقه ی احمدی فلوشیپ بیهوشی قلب 105067
9   محمد جواد اسماعیلی فلوشیپ بیهوشی قلب 78765
10   الهه الهیاری فلوشیپ بیهوشی قلب 75180
11   هدایت الله الیاسی متخصص بیهوشی قلب 260
12   سید علی امامی متخصص بیهوشی قلب 32001
13   عبدالرسول انوری پور فلوشیپ بیهوشی قلب 63393
14   ولی ایمان طالب فلوشیپ بیهوشی قلب 33348
15   تورج بابایی فلوشیپ بیهوشی قلب 57682
16   محمد حسین بخشایی فلوشیپ بیهوشی قلب 46774
17   فرزین برومندان متخصص بیهوشی قلب 4764
18   مجید بصیرت فلوشیپ بیهوشی قلب 81430
19   نادیا بنی هاشم فلوشیپ بیهوشی قلب 61767
20   احمد بهرامی فلوشیپ بیهوشی قلب 65122
21   ضیاء الدین بهین آئین متخصص بیهوشی قلب 10822
22   فاطمه بیات فلوشیپ بیهوشی قلب 66743
23   عیسی بیله جانی فلوشیپ بیهوشی قلب 62431
24   ناصر پاروی تر فلوشیپ بیهوشی قلب 88116
25   نرگس پایانی فلوشیپ بیهوشی قلب 90179
26   رامک پشت پناه فلوشیپ بیهوشی قلب 40605
27   عبدالله پناهی پور متخصص بیهوشی قلب 17426
28   محمد پیریایی متخصص بیهوشی قلب 40971
29   زهرا پور مهدی فلوشیپ بیهوشی قلب 28477
30   مسعود تربیت فلوشیپ بیهوشی قلب 75195
31   رضا ترجمان پرشکوه فلوشیپ بیهوشی قلب 102133
32   محمد رضا تشکر فلوشیپ بیهوشی قلب 75235
33   حسین تلاوت فلوشیپ بیهوشی قلب 36145
34   ضیاءتوتونچی قربانی فلوشیپ بیهوشی قلب 36737
35   محمد توکلی راد فلوشیپ بیهوشی قلب 1466
36   کوروش تیره گر فاخری فلوشیپ بیهوشی قلب 61233
37   حسن تیموری متخصص بیهوشی قلب 58489
38   علی جباری فلوشیپ بیهوشی قلب 92835
39   مرتضی جباری مقدم متخصص بیهوشی قلب 25678
40   سارا جریر احمدی فلوشیپ بیهوشی قلب 110884
41   هاشم جری نیشین فلوشیپ بیهوشی قلب 55320
42   فرشاد جلال منش متخصص بیهوشی قلب 23292
43   علیرضا جلالی فراهانی فلوشیپ بیهوشی قلب 40714
44   حسینعلی جلوه مقدم متخصص بیهوشی قلب 22567
45   حمید رضا جلیلی فلوشیپ بیهوشی قلب 32777
46   محمد رضا جمشیدی فلوشیپ بیهوشی قلب 42504
47   فاطمه جواهرفروش زاده فلوشیپ بیهوشی قلب 49558
48   سید سعید جهانبخش متخصص بیهوشی قلب 29359
49   علی رضا جهانگیری فلوشیپ بیهوشی قلب 86450
50   رضا جویبار فلوشیپ بیهوشی قلب 75586
51   محمد رضا حبیبی فلوشیپ بیهوشی قلب 35570
52   افشین حسن زاده فلوشیپ بیهوشی قلب 61943
53   محمد حسن پور درگاه فلوشیپ بیهوشی قلب 39699
54   ابراهیم حسنی فلوشیپ بیهوشی قلب 71674
55   حبیب الله حسینی متخصص بیهوشی قلب 32736
56   سید حسین حمیدی فلوشیپ بیهوشی قلب 52432
57   شاهرخ حوائجی متخصص بیهوشی قلب 22451
58   عوض حیدرپور فلوشیپ بیهوشی قلب 20783
59   مهدی حیدری فلوشیپ بیهوشی قلب 72911
60   سعید خادمی متخصص بیهوشی قلب 61505
61   مهدی خزائی فلوشیپ بیهوشی قلب 50164
62   مجید خسرو حیدری فلوشیپ بیهوشی قلب 49822
63   محمد خسروی فلوشیپ بیهوشی قلب 35159
64   علی خلیلی فلوشیپ بیهوشی قلب 79427
65   رضا خواجه نوری فلوشیپ بیهوشی قلب 97007
66   علی دباغ فلوشیپ بیهوشی قلب 62906
67   مجید دشتی فلوشیپ بیهوشی قلب 58171
68   مهدی دهقانی فیروزآبادی فلوشیپ بیهوشی قلب 58518
69   محمد زکائی آشتیانی متخصص بیهوشی قلب 25435
70   سید احمد راکعی متخصص بیهوشی قلب 46375
71   عبدالحمید ذکایی فلوشیپ بیهوشی قلب 37859
72   سید اکبر رجایی رامشه متخصص بیهوشی قلب 44337
73   مسعود رزاقی فلوشیپ بیهوشی قلب 54560
74   احمد رستگاریان فلوشیپ بیهوشی قلب 43789
75   علی رضایی مقدم فلوشیپ بیهوشی قلب 48918
76   محمد رضوان نوبهار متخصص بیهوشی قلب 48918
77   مهدی رهاب فلوشیپ بیهوشی قلب 85108
78   فرشاد روانشادی فلوشیپ بیهوشی قلب 50382
79   رضا روشن پور متخصص بیهوشی قلب 74743
80   محسن زارع شریفی فلوشیپ بیهوشی قلب 54908
81   ناهید زیرک متخصص بیهوشی قلب 42626
82   ساحره سعیدی متخصص بیهوشی قلب 21232
83   شیرین سلاجقه فلوشیپ بیهوشی قلب 87768
84   منصور سلطان زاده متخصص بیهوشی قلب 26038
85   قاسم سلطانی متخصص بیهوشی قلب 3272
86   مریم سلطان احمدی متخصص بیهوشی قلب 64498
87   حسن سلطانی نیا متخصص بیهوشی قلب 20577
88   سید احمد رضا سلیم بهرامی فلوشیپ بیهوشی قلب 51308
89   مهدی سلیمانی فلوشیپ بیهوشی قلب 50793
90   آریا سلیمانی فلوشیپ بیهوشی قلب 38758
91   سید مطهر شجاعی متخصص بیهوشی قلب 38758
92   وحید شربتداران فلوشیپ بیهوشی قلب 48815
93   شهبانو شهبازی فلوشیپ بیهوشی قلب 25968
94   هوشنگ شهریاری فلوشیپ بیهوشی قلب 28383
95   موسی شیرمحمدی فلوشیپ بیهوشی قلب 47453
96   شیما شیبانی فلوشیپ بیهوشی قلب 85623
97   محمد شیروانی فلوشیپ بیهوشی قلب 74089
98   جلال صائم فلوشیپ بیهوشی قلب 41594
99   کیانوش صابری فلوشیپ بیهوشی قلب 51719
100   مصطفی صادقی متخصص بیهوشی قلب 25423
101   علی صادقی فلوشیپ بیهوشی قلب 22729
102   سید ابراهیم صادقی فلوشیپ بیهوشی قلب 65243
103   جواد صدری زاده متخصص بیهوشی قلب 42359
104   عباس صدیقی نژاد فلوشیپ بیهوشی قلب 56701
105   عباس صدیقی نژاد فلوشیپ بیهوشی قلب 56701
106   محمد صفدری متخصص بیهوشی قلب 43902
107   محمد رضا صمدانی فلوشیپ بیهوشی قلب 76686
108   محسن ضیائی فرد فلوشیپ بیهوشی قلب 69799
109   داوود ضیغمی فلوشیپ بیهوشی قلب 29080
110   سیامک طباطبایی فلوشیپ بیهوشی قلب 92405
111   کمال الدین طباطبایی فلوشیپ بیهوشی قلب 34322
112   علی اصغر ظفر آسوده متخصص بیهوشی قلب 22334
113   کامبیز ظهوری فلوشیپ بیهوشی قلب 71329
114   احمد عبادی فلوشیپ بیهوشی قلب 25998
115   محمد حسن عبدالهی متخصص بیهوشی قلب 53063
116   عبدالرضا عبدی متخصص بیهوشی قلب 40754
117   شهریار عسگری متخصص بیهوشی قلب 35491
118   سید حسن عطار زاده فلوشیپ بیهوشی قلب 101969
119   سیمین عظمتی فلوشیپ بیهوشی قلب 33448
120   محمد علی عظیمی متخصص بیهوشی قلب 18859
121   ناهید عقدائی فلوشیپ بیهوشی قلب 30786
122   سید مصطفی علوی فلوشیپ بیهوشی قلب 48472
123   محمد غفاری پور متخصص بیهوشی قلب 28524
124   محمد غلام آل محمد متخصص بیهوشی قلب 33493
125   سید سعید غیاثی فلوشیپ بیهوشی قلب 62657
126   فرزاد فاضلی فلوشیپ بیهوشی قلب 66791
127   سید منصور فاطمی فلوشیپ بیهوشی قلب 47227
128   کمال فانی فلوشیپ بیهوشی قلب 43617
129   مهدی فتحی فلوشیپ بیهوشی قلب 57859
130   رسول فراست کیش فلوشیپ بیهوشی قلب 17726
131   فرشید فرحبخش فلوشیپ بیهوشی قلب 29305
132   افشین فروتن فلوشیپ بیهوشی قلب 69810
133   فرد محمد فروزش فلوشیپ بیهوشی قلب 56005
133   زهرا فریطوس فلوشیپ بیهوشی قلب 59737
134   فریدون فریور فلوشیپ بیهوشی قلب 63305
135   مازیار فلاحت متخصص بیهوشی قلب 71798
136   کبری قاضی سعیدی متخصص بیهوشی قلب 14726
137   مجید قدسی متخصص بیهوشی قلب 12452
138   ایرج قربان دائی پور متخصص بیهوشی قلب 9572
139   مسعود قربانلو فلوشیپ بیهوشی قلب 63687
140   کوروش قربانی نژاد فلوشیپ بیهوشی قلب 55552
141   سید مهران قریشی فلوشیپ بیهوشی قلب 81546
142   ایمان قندی فلوشیپ بیهوشی قلب 82437
143   عباس قیاسی متخصص بیهوشی قلب 22531
144   مصطفی کازرونی متخصص بیهوشی قلب 62642
145   سعید کاشانی فلوشیپ بیهوشی قلب 55405
146   مهرزاد کاویانی متخصص بیهوشی قلب 45658
147   مجید کبیری فلوشیپ بیهوشی قلب 47138
148   احمد کشکولی فلوشیپ بیهوشی قلب 60696
149   علی کرمی فلوشیپ بیهوشی قلب 94253
150   علیرضا کریم زاد حق متخصص بیهوشی قلب 27335
151   سید مجتبی کریمی متخصص بیهوشی قلب 13403
152   مهران کوچک متخصص بیهوشی قلب 24839
153   حمید کمالی پور فلوشیپ بیهوشی قلب 42352
154   امیر عباس کیانفر فلوشیپ بیهوشی قلب 49835
155   امجد کیانی فلوشیپ بیهوشی قلب 58104
155   شهرزاد گل بابایی متخصص بیهوشی قلب 14501
156   فلوشیپ بیهوشی قلب 30138
157   متخصص بیهوشی قلب 20599
158   علیرضا ماهوری فلوشیپ بیهوشی قلب 56952
159   مازیار محبوبی فر فلوشیپ بیهوشی قلب 56240
160   علی محمد زاده جودیانی فلوشیپ بیهوشی قلب 43232
161   اصغر محمدی متخصص بیهوشی قلب 41418
162   غلام رضا مرادی فلوشیپ بیهوشی قلب 33085
163   مجتبی مرعشی متخصص بیهوشی قلب 55751
164   سید حسین مشتاقیون فلوشیپ بیهوشی قلب 51077
165   مهرداد مصباح کیایی فلوشیپ بیهوشی قلب 64373
166   وحید معروفی فلوشیپ بیهوشی قلب 47739
167   غلام رضا معصومی فلوشیپ بیهوشی قلب 57917
168   هایده معین متخصص بیهوشی قلب 49827
169   محمد تقی معین وزیری متخصص بیهوشی قلب 16245
170   علی اکبر معینی متخصص بیهوشی قلب 53487
171   عباسعلی مقدم فلوشیپ بیهوشی قلب 74744
172   بهزاد مقصودی متخصص بیهوشی قلب 40876
173   مهرداد مکرم دری متخصص بیهوشی قلب 61878
174   مرتضی مناقب فلوشیپ بیهوشی قلب 46204
175   مجتبی منصوری فلوشیپ بیهوشی قلب 61727
176   محمد جواد مهربانیان فلوشیپ بیهوشی قلب 97286
177   کامبیز موسوی متخصص بیهوشی قلب 56664
177   مهرآیین متخصص بیهوشی قلب 24331
178   علی میر منصوری متخصص بیهوشی قلب 36594
179   میر موسی میری نژاد متخصص بیهوشی قلب 25420
180   نادر نادر پور فلوشیپ بیهوشی قلب 57640
181   هوشنگ نادیان مهر متخصص بیهوشی قلب 7794
182   ناهید ناصح فلوشیپ بیهوشی قلب 63558
183   سعید رضا نامی فلوشیپ بیهوشی قلب 86799
184   سیروس نائمی متخصص بیهوشی قلب 9990
185   سیروس نجفی متخصص بیهوشی قلب 65564
186   غلامرضا نجفی فلوشیپ بیهوشی قلب 31499
187   حسین نداف نیا فلوشیپ بیهوشی قلب 40757
188   بهمن نقی پور باسمج فلوشیپ بیهوشی قلب 75489
189   مجید نکو فرد فلوشیپ بیهوشی قلب 15651
190   سهراب نگار گر متخصص بیهوشی قلب 26187
192   بهرنگ نور علی شاهی فلوشیپ بیهوشی قلب 78845
193   محمد رضا نوروزی فلوشیپ بیهوشی قلب 67003
194   مجتبی نیازی متخصص بیهوشی قلب 23085
195   محمد حسین نیکوئیان متخصص بیهوشی قلب 25217
196   وحیدی متخصص بیهوشی قلب 25143
197   آرش هاتفی متخصص بیهوشی قلب 67602
198   هادی پور زاده فلوشیپ بیهوشی قلب 113616
199   سید مهرداد هاشمی متخصص بیهوشی قلب 54786
200   علی همت متخصص بیهوشی قلب 49841
201   فروزان یزدانیان متخصص بیهوشی قلب 21601
202   احمد یوسف زاده فلوشیپ بیهوشی قلب 50413
203   افشین یوسفی فلوشیپ بیهوشی قلب 39876
204   منیژه یوسفی فلوشیپ بیهوشی قلب 60798