به اطلاع می رساند دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب از ۱۳ لغایت ۱۵ آذرماه سال جاری در محل سالن همایشهای رازی برگزار می گردد. از همکارانی که تمایل به ارسال مقاله دارند دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت سایت انجمن مقاله مورد نظر خود را سابمیت نمایند. فرصت ارسال مقاله تا ۱۵ مهر ماه می باشدانجمن بیهوشی قلب ایران