برگزاری جلسات علمی در خصوص مانیتورینگ همودینامیک پیشرفته با سلام و عرض احترام خدمت همکاران محترم، به اطلاع می رساند انجمن های علمی بیهوشی قلب و نارسائی قلب ایران اقدام به برگزاری جلسات علمی/آموزشی در خصوص مانیتورینگ همودینامیک پیشرفته به صورت چرخشی در بیمارستانهای مختلف و با حمایت پزشکان و اساتید مراکز و بخش های مختلف (ICU، ریه، و... ) نموده اند. این جلسات مروری بر مباحث پایه تا پیشرفته Advanced Hemodynamic Monitoring و بحث های مربوطه بر روی بیماران نارسایی قلبی و‌ ریوی و... می باشد. اولین جلسه مشترک با موضوع “کاتتر شریان ریوی و کاتتریسم قلب راست” در بیمارستان مرکز قلب تهران در روز پنج شنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار شده و جلسه دوم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه، ساعت ۹ تا ۱۱ و در بیمارستان امام حسین تهران برگزار خواهد شد . مزید امتنان است که با شرکت در جلسه فوق بر غنا و عمق این هم اندیشی بیفزایید.انجمن بیهوشی قلب ایران