فراخوان کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن بیهوشی قلب ایران

0

انجمن بیهوشی قلب ایران در نظر دارد انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن را در تا ریخ ۱۳۴۰۰/۵/۱ به صورت مجازی برگزار نماید.
لذا از اعضای انجمن درخواست میگردد در صورت تمایل،فرم تکمیل شده درخواست و نیز رزومه خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ایمیل Cardiac_anesthesia@yahoo.com ارسال نمایند.
کمیته انتخابات انجمن بیهوشی قلب ایران

واکنش خود را انتخاب کنید!
دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.