unanticipated difficult tracheal intubation

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.